Vracíme Vám Prahu Jana Duchková

Jana Duchková

Vím, jak z Dvojky udělat jedničku

„Takhle se to dělalo vždycky“ na mě na radnici už nikdo nezkouší!

Je mi ctí vést kandidátku TOP 09 na Praze 2 do komunálních voleb 2014.

Za dva a půl roku na radnici se nám podařilo nastartovat mnoho důležitých změn. K tomu, abychom je dokončili, pomůže Vás hlas.

Děkuji.

Já a volby

Víme jak zlepšit bezpečnost

Bezpečnost na Praze 2 se zhoršuje. Drogy, vykrádání aut, řešení otázky bezdomovců, kriminalita v oblasti Karlova náměstí, Folimanky nebo Bělehradské ulice to jsou jen jedny z mnoha problémů, pro které dnes neexistuje koncepční řešení. Pokud dostanu Váš hlas, budu mít mandát k vytvoření takové koncepce ve spolupráci s Městkou policií a Praha 2 se stane lepším místem pro život a podnikání.

Víme jak udělat Prahu 2 hezčí

Kultivace veřejného prostoru sama o sobě snižuje riziko kumulace problematických osob v určitém místě a je významným nástrojem prevence kriminality. Pokud dostanu Váš hlas, budu po období rozsáhlých a nákladných investic (Grébovka, Bastion) klást důraz na odstraňování drobnějších, ale o to viditelnějších vad na kráse Prahy 2.

Víme jak zlepšit parkování

Zavedení parkovacích zón výrazně zlepšilo parkování rezidentů, ale zkomplikovalo parkování rezidentů podnikatelů. Pokud dostanu Váš hlas, budu usilovat o to, aby rezidenti podnikající v Praze 2 měli možnost získat navíc firemní kartu za cenu rezidentní.

Víme jak férově poskytovat sociální byty

Dříve si mohl o sociální bydlení zažádat třeba i majitel činžovního domu, byl-li senior. Mohl ho dostat navždy. Dnes se byty, díky pravidlům, která jsme prosadili, poskytují dočasně, maximálně na 4 roky, pak se vrací obci. Byt nedostane každý, zejména ne ti, kteří mohou, ale nechtějí pracovat. Pokud dostanu Váš hlas, sociální bydlení bude i nadále spravedlivé.

Víme jak zkvalitnit výuku ve školách

Když jsem po svém předchůdci přebírala resort školství, ležely mi na stole dvě petice od rodičů a řešila jsem nepříznivou finanční situaci. Ředitelé škol chodili na radnici především vysvětlovat. S tím vším jsem se musela vypořádat. Nastavili jsme nový způsob komunikace a spolupráce probíhá na partnerské bázi. O čtvrtinu jsme zredukovali administrativu a ředitelé získali maximální prostor pro realizaci své vlastní koncepce. Pokud dostanu Váš hlas, budu pokračovat v tomto stylu, který přináší lepší spolupráci a tím i spokojenější děti.

Víme jak dobře hospodařit s obecním majetkem

V minulosti bylo zvykem sestavovat rozpočet vyrovnaný „na oko“. Rozpočet byl dlouhodobě dotován z finančních rezerv a sedm set milionů na účtech se smrsklo během půldruhého roku na sto miliónů, takže sice bylo na megalomanské, rádoby líbivé akce koalice ODS a ČSSD, ale chyběly prostředky na výplaty zaměstnanců. Poté, co jsme přebrali kontrolu nad rozpočtem, jsou základním principem hospodaření Prahy 2 opravdu vyrovnané finance. Prodáme jen domy, které nevydělávají a z výnosů opravíme ty, které Praha 2 potřebuje. Pokud dostanu Váš hlas, bude Praha 2 i nadále prosperovat.

Vím, jak z Dvojky udělat jedničku

Nenávidím plané sliby a populistická hesla. Problematice života na Praze 2 se v opozici, v koalici i mimo radnici intenzívně věnuji pět let. Vstoupila jsem do komunální politiky, abych něco změnila a to se zčásti podařilo. Pořád ale vidím, jakou setrvačnost mají letité vazby a zvyklosti. Kdysi oblíbenou větu „takhle se to tady dělalo vždycky“ už na mě v úřadě raději nikdo nezkouší! Pokud dostanu Váš hlas, budu Prahu 2 vést pořád jako mírný politický nováček, ale také jako rázný a energický člověk, který bude sedět pouze na jedné židli. Na té v Praze 2.

Vinohrady

... konzervativní
až do morku
kostí ...

Žiju na pražských Vinohradech, které jsou pro mě jednoznačně srdeční záležitostí a nejlepším místem k bytí. Posledních pět let se na plný úvazek věnuji Praze 2. Nejdřív v rámci Top09, po volbách rok a půl v opozici a od května 2012 jako zástupkyně starosty pro oblast školství, mládeže a volnočasových aktivit. Předsedkyně Komise pro výchovu a vzdělávání, místopředsedkyně Bytové a Dopravní komise RMČ Praha 2. Předtím jsem se zabývala marketingem.
V březnu 2013 jsem byla zvolena předsedkyní klubu zastupitelů TOP 09. Jsem členkou krajského předsednictva TOP 09 Praha. Téměř dvacet pět let vdaná za jednoho muže, se kterým máme patnáctiletého syna.
Mám ráda pořádek a taky letní hory a hlavně knížky. Jsem bojovnice. Konzervativní až do morku kostí.Čtyři roky na radnici. Nejprve rok a půl v opozici... a pak dva a půl roku v koalici.

Opoziční
období

... zklamání z toho, že jsme i přes velmi dobrý volební výsledek v komunálních volbách skončili v opozici, nastartovalo velkou reakci ...

 • Nad rámec zákona jsme prosadili zřízení Majetkového výboru jako orgánu, který zvýšil kontrolu zastupitelstva nad hospodařením s obecním majetkem.
 • Podíleli jsme se na přípravě „Pravidel prodeje obecních domů a bytů“, která jsou nastavena tak, aby nezvýhodňovala zásadně jednu skupinu obyvatel na úkor druhých.
 • Nesmířili jsme se se způsobem zadávání některých veřejných zakázek, jehož důsledkem byly předražené rekonstrukce domů a bytů, anebo s podivným výběrem provozovatele farmářských trhů na Tylově náměstí.
 • Naše kritika od začátku volebního období směřovala především ke způsobu hospodaření tehdejší radniční koalice. Rozpočet navržený formálně jako vyrovnaný (ovšem s účelovým nadhodnocením předpokládaných příjmů) vedl ve výsledku opakovaně a zcela neomylně k zápornému hospodářskému výsledku a tím pádem i neustále rostoucímu deficitu.
 • Pod politickým tlakem TOP 09 tehdejší vedení radnice revokovalo bezdůvodné účelové odvolání ředitelky ZŠ Štěpánská na podzim roku 2011 a další chyby ve vedení resortu školství byly nakonec důvodem rozpadu tehdejší koalice ODS, ČSSD a SZ.

Koaliční
období

... když jsme udělali zásadní rozhodnutí a do koalice s ODS a SZ vstoupili, bylo hospodaření dlouhodobě v červených číslech. Milióny na účtech pryč a nebylo ani na výplaty zaměstnanců Úřadu ...

 • Od základu jsme změnili způsob hospodaření.
 • Zastavili jsme plýtvání na některé předražené anebo zbytné investiční akce.
 • Byla ustavena „Komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu“ a zásadně přehodnoceny priority městské části.
 • Postupně byly zavedeny na většinu veřejných zakázek elektronické aukce jako nejtransparentnější způsob výběrových řízení.
 • Ke konci roku 2013 činil zůstatek na účtech městské části téměř 500 milionů.
 • V prosinci 2013 byl odstartován prodej části bytového obecního fondu stávajícím nájemcům.
 • TOP 09 se výrazně podílela na tvorbě nových „Pravidel sociálního bydlení na Praze 2“, které jsou nastaveny tak, aby pomoc obce v této oblasti směřovala skutečně výhradně k sociálně potřebným.
 • Podařilo se stabilizovat a pozvednout resort školství díky zkvalitnění spolupráce s vedením škol, které probíhá na partnerské bázi.
 • Ředitelé získali maximální prostor pro realizaci své vlastní koncepce.
 • Kulturou výrazně ožila Novoměstská radnice a stejně tak i veřejný prostor (koncerty na Bastionu a v Grebovce).

Dva a půl
roku na
radnici

... pro tehdejší politiky a úředníky
jsem byla jen další
stěžovatelkou ...

Do politiky jsem se zapojila dávno před tím, než jsem vstoupila do strany. V době, kdy se mi před patnácti lety narodilo dítě a já začala mít čas víc sledovat věci kolem sebe. Začalo mě zajímat proč je ulice rozkopaná dvakrát za sebou, proč je v parku binec, proč není místo ve školce atd. Aktivní zapojení přišlo až potom – před pěti lety, protože jsem si na vlastní kůži ověřila skutečnost, že jeden člověk toho moc nezmůže. Pro tehdejší politiky a úředníky jsem byla jen další stěžovatelkou. Jsem tedy vlastně pořád politický nováček a možná právě proto mám energii měnit věci tak, aby se dělaly správně.


Za dva a půl roku na radnici jsme začali úspěšně bourat dvacetiletý systém neefektivního hospodaření, systém kamarádíčků, otevřeli jsme na radnici okna a začali pořádně větrat. Teď je třeba pokračovat a dokončit prodeje bytů bez kšeftování, férové udělování sociálních bytů, umožnit podnikatelům snazší parkování v zónách, omezit kriminalitu na Karlově náměstí, na Folimance a mnoho dalšího.

Jsem tu
pro vás

Jana Duchková

601 337 396
duchkovaj@praha2.cz

http://www.vracimevamprahu.cz
http://www.top09.cz
http://www.praha2.cz